Hobby

StartHobby
Rozwiń


1. Zainteresowania kolekcjonerskie (we wczesnych latach młodości)

  • Filatelistyka
  • Owady, a w szczególności motyle dzienne i nocne
2. Zainteresowania sportowe
  • Uprawianie w kategorii juniorów sztuk walki, w tym wyczynowo boksu
  • W latach studenckich pasjonowanie się pływaniem – zatrudnienie w charakterze ratownika morskiego na strzeżonej plaży Środkowego Wybrzeża Bałtyku
  • Ukończenie we wrześniu 1981 r. Maratonu Pokoju w Warszawie
  • Uczestnictwo przez wiele lat w cotygodniowych (wtorkowych) treningach piłki nożnej, zainicjowanych przez prof. Ryszarda Piękosia. Drużyna piłkarska składała się w pierwszym rzędzie z pracowników Wydziału Farmaceutycznego AMG i była wzmocniona przez przedstawicieli zarówno Wydziału Lekarskiego AMG jak i innych profesji (Tygodnik “Wybrzeże”, nr 9, (122), rok IV, 3 marca 1985, str. 38-40). Jednym z istotnych wydarzeń sportowych było rozegranie na stadionie w Sopocie Wyścigi na początku lat 80-tych meczu towarzyskiego z brytyjskim rockowym zespołem muzycznym Iron Maiden odbywającym w tamtym okresie swoje tournee po Europie Wschodniej. Prof. P. Szefer grał wówczas na pozycji obrońcy.

3. Inne zainteresowania (w latach szkolnych)
  • Malarstwo
  • Nauki przyrodnicze, a w szczególności ornitologia – zbiory dzieł polskiej i zagranicznej literatury ornitologicznej i lepidopterologicznej, obserwacje w terenie
  • Malowanie akwarelą pejzaży oraz farbą plakatową cyklu barwnych rycin ilustrujących gatunki ptaków ziem polskich