Curriculum Vitae

StartCurriculum Vitae
Rozwiń

Prof. dr hab. Piotr Szefer

Data i miejsce urodzenia: 23.06.1948, Słupsk
Stan cywilny: żonaty od 23.02.1974, żona Krystyna, córka Magdalena z wnukiem Filipem i zięciem Marcinem.

1. Przebieg kształcenia

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku (1962-1966)
 • Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku (1967-1972)
 • Szkolenie w zakresie spektroskopii atomowej absorpcyjnej w Pye Unicam w Cambridge (Wielka Brytania, lipiec, 1992)
 • Visiting professor/Visiting researcher w następujących jednostkach zagranicznych:
  • IFREMER-Nantes, Francja (luty, 1994)
  • Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Miyazaki University, Japonia (marzec-maj 1994)
  • Faculty of Science, Arts and Education, University of Aden, Jemen (marzec 1995)
  • Department of Geochemistry, Geological Survey of Finland, Espoo, Helsinki, Finlandia (sierpień 1995)
  • Institut für Petrographie und Geochemie, Karlsruhe University, Niemcy (listopad 1995)
  • Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, UNAM, Mazatlan, Meksyk (luty 1996)
  • School of Chemistry, Andhra University, Visakhapatnam, Indie (marzec 1996)
  • Instituto de Radioprotecao e Dosimetria, CNEN, Rio de Janeiro, Brazylia (kwiecień 1996)
  • Environmental Science and Technology Department, Roskilde, Dania (czerwiec 1996)
  • School of Earth and Environmental Sciences, Seoul National University, Korea Południowa (grudzień 2000)

2. Stopnie naukowe i tytuły naukowe

 • Doktor – AMG (1978)
 • Doktor habilitowany – AMG (1990)
 • Profesor tytularny – Warszawa (styczeń 2000)

3. Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje (charakter międzynarodowy pełnionej funkcji zaznaczono pogrubioną czcionką)

 • Asystent, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej AMG (1972)
 • St. asystent, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej AMG (1975)
 • Adiunkt, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej AMG (1978)
 • Profesor nadzwyczajny AMG (1993)
 • Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG (1990-1996)
 • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG (1996-2002)
 • Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego AMG (2000-)
 • Profesor zwyczajny (2005)
 • Członek Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (1982-1998)
 • Sekretarz Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (1987-1989)
 • Członek Zespołu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Kształcenia Przeddyplomowego (Warszawa, 1992)
 • Członek Komitetu Badań Morza PAN (1993-)
 • Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN (1993-)
 • Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN (2015-)
 • Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Chemicznego – Oddział Gdański (1997-)
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego – Oddział Gdański (1997-)
 • Członek Prezydium Komitetu Badań Morza PAN (1999-)
 • Przewodniczący Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (1999-2011)
 • Członek założyciel Sekcji Oceanografii Operacyjnej Komitetu Badań Morza PAN (1999-2006)
 • Członek Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN (1999-2006)
 • Członek Komisji Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN (1999-2015)
 • Członek Zespołu Chemometrii i Metrologii Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN (2015-)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie (1999-)
 • Członek Komisji Higieny Żywności i Żywienia Komitetu Żywienia Człowieka PAN (2003-)
 • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie (2003-2006)
 • Pełnomocnik Akademii Medycznej w Międzyuczelnianym Centrum Badań i Technologii Środowiska – Akademii Medycznej w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego (Akt powołania z dn. 31 października 2002 r.)
 • Członek Rady Naukowej Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT) (2003-)
 • Przewodniczący/członek wielu innych komisji szczebla wydziałowego, uczelnianego oraz pozauczelnianego
 • Ekspert Panelu tematycznego „Produkcja żywności a środowisko i ochrona środowiska w aspekcie zdrowia” w pilotażowym projekcie Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie powołany przez Ministra Nauki i Informatyzacji (2004)
 • Członek Narodowego Komitetu Koordynacyjnego ds. Międzynarodowego Programu Badawczego „Land and Ocean Interaction in the Coastal Zone” (LOICZ) (2004-)
 • Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – Sekcja IV Nauk Medycznych (2007-)
 • Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chemicznego – (2007-2009)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Badań Morza PAN (2007-)
 • Przewodniczący Komisji Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN (2007-)
 • Członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2007-)
 • Członek Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego (2007-)
 • Przewodniczący Komisji ds. Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dotyczących Środowiska Morskiego – KBM – PAN (2008)
 • Członek Zespołu Ekspertów do nowelizacji programu specjalizacji w dziedzinie „Bromatologia” powołany przez Ministra Zdrowia (2011)
 • Członek Zespołu Ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej do opracowania standardów szczegółowych na kierunku oceanografia (2012)
 • Członek Korpusu Ekspertów w panelu NZ8 “Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym” przy ocenie projektów badawczych (OPUS5, SONATA5, PRELUDIUM5) powołany przez Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki (2013)
 • Członek The European Cetacean Society (1998-2000)
 • Członek korespondent European Association for Pharmaceutical Law and Economics (1998-2002)
 • Ekspert i konsultant delegacji polskiej ds. kontaktów i koordynacji „Porozumienia ASCOBANS – Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (w ramach Konwencji Bońskiej (ASCOBANS 5th Advisory Committee Meeting, Stacja Morska UG, Hel, 22-24.04.1998)
 • Członek Międzynarodowego Zespołu Ekspertów Advisory Board Centrum of Excellence for Shelf Sea Science Instytutu Oceanologii PAN, Sopot (2002-2005)
 • Członek nominowany Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR), USA (2003-)
 • Członek Working Group on Marine Sediments in Relation to Pollution, International Council for the Exploration of the Sea (WGMS-ICES) (2003-)
 • Członek Międzynarodowego Zespołu Ekspertów WG Marine Board – European Science Foundation (MB-ESF), Bruksela (2007-2010)
 • Członek Zespołu Ekspertów Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA (European Food Safety Authority) (2009-)


4. Przynależność do Rad Redakcyjnych czasopism naukowych

 • Guest Editor (we współpracy z G.P. Glasby), Applied Geochemistry (Elsevier) (1998)
 • Guest Editor (we współpracy z G.E. Millward & E.L. Poutanen), Marine Pollution Bulletin (Elsevier) (2004)
 • Chief Editor, British Journal of Applied Science & Technology (Sciencedomain) (2015-)
 • Academic Editor, British Journal of Applied Science & Technology (Sciencedomain) (2012-2014)
 • Academic Editor, Journal of Scientific Research and Reports (Sciencedomain) (2014-)
 • Advisory Editorial Board: Science of the Total Environment (Elsevier) (1999-)
 • Advisory Editorial Board: Oceanologia (Elsevier) (2003-)
 • Advisory Editorial Board: Scientific World Journal – Oceanography (Hindawi Publishing Corporation) (2012-)
 • Advisory Editorial Board: Oceanological and Hydrobiological Studies (Springer/Versita) (2003-)
 • Advisory Editorial Board: Toxicological & Environmental Chemistry (Taylor & Francis) (2012-)
 • Advisory Editorial Board: Oceanological Studies (1996-2002)
 • Advisory Editorial Board: The Open Agriculture Journal (Bentham Science Publishers) (2007-)
 • Advisory Editorial Board: Recent Patent on Food and Agriculture (Bentham Science Publishers) (2007-)
 • Advisory Editorial Board: Visnyk Pharmacii (Ukrainian National Academy of Pharmacy) (2003-2005)
 • Advisory Editorial Board: Journal of Coastal Life Medicine (2013-)
 • Advisory Editorial Board: Earth Sciences (2012-)
 • Advisory Editorial Board: Journal of Basic and Applied Research International (International Knowledge Press) (2014-)
 • Scientific Committee: Baltic Coastal Zone (2015-)
 • Editorial Team: SM Journal of Environmental Toxicology (2015-)
 • Advisory Editorial Board: Analytical and Bioanalytical Techniques (SMABT) (2017-)
 • Rada Redakcyjna: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (2005-)
 • Rada Redakcyjna: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Ser. Scientia Alimentaria (2002-)