Działalność dydaktyczna

StartDziałalność dydaktyczna
Rozwiń
  • W 2008 r. opublikował wraz z zespołem skrypt o charakterze podręcznika, liczący ok. 280 stron druku.

  • W ramach działalności dydaktycznej prowadził typowe zajęcia ze studentami Wydziału Farmaceutycznego GUMed na kierunku Farmacja z chemii analitycznej oraz od 2000 roku z bromatologii (wykłady, seminaria, zajęcia fakultatywne, egzaminy), a także wykłady i seminaria ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed na kierunku Dietetyka.

  • Był kierownikiem/opiekunem ponad 100. prac magisterskich.

  • Prowadził cykle wykładów anglojęzycznych w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych dla studentów i doktorantów:

    • “Environmental Protection and Management” na Politechnice Gdańskiej.

    • W ramach międzynarodowej szkoły letniej European Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research (BALTDER) na WBGiO Uniwersytetu Gdańskiego (razem z profesorami P. Rainbow’em z Natural History Museum w Londynie oraz S. Luoma z US Geological Survey, USA). Wartym odnotowania jest fakt, że prof. P. Rainbow jest wybitnym uczonym, autorem/edytorem 8 książek o zasięgu międzynarodowym oraz licznych publikacji w czasopismach filadelfijskich. Podobnie prof. S. Luoma jest prominentnym uczonym o uznaniu światowym, autorem 3 książek o zasięgu międzynarodowym oraz wielu prac opublikowanych w periodykach naukowych z listy filadelfijskiej.

  • Uczestniczył w pracach zespołu dydaktycznego Baltic University z siedzibą w Uppsali (w formie telekonferencji).