Rozdziały książkowe

StartRozdziały książkowe
Rozwiń
 • Szefer P., Szefer K., Styczyńska-Jurewicz E. (1994). Metale ciężkie w faunie i florze Wewnętrznej Zatoki Puckiej, in: Zatoka Pucka – Możliwości Rewaloryzacji (Eds. Dowgiałło-Kruk L., Ciszewski P.). Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1994, 131-143.

 • Szefer P., Malinga M., Czarnowski W., Skóra K. (1995). Toxic, essential and non-essential metals in harbour porpoises of the Polish Baltic Sea, w: Whales, Seals, Fish and Man (Eds. Blix A. S., Walloe L., Ultang O.), Elsevier Science B.V., pp. 617-622.

 • Falandysz, J., Trzosińska A., Szefer P., Warzocha J., Draganik B. (2000). The Baltic Sea, in: Seas at the Millennium: An Environmental Evaluation, Vol. I: Europe, The Americas and West Africa (ed. C.R.C. Sheppard), Pergamon, Elsevier, Chap. 7, pp. 99-120.

 • Szefer P. (2003). Application of chemometric techniques in analytical evaluation of biological and environmental samples, w: New Horizons and Challenges in Environmental Analysis and Monitoring (Eds. J. Namieśnik, W. Chrzanowski, P. Żmijewska), CEEAM, Gdańsk, Chap. 18, pp. 355-388.

 • Szefer P. (2003). Zastosowanie technik chemometrycznych w analitycznej ocenie próbek biologicznych i środowiskowych. Nowe Horyzonty i Wyzwania w Analityce i Monitoringu Środowiskowym (Ed. J. Namieśnik, W. Chrzanowski, P. Szpinek), CEEAM, Gdańsk, Rozdz. 29, 599-629.

 • Capar S.G., Szefer P. (2005). Determination and speciation of trace elements in foods, w: Methods of Analysis of Food Components and Additives (Ed. S. Otles), Taylor & Francis CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, Chap. 6, 111-158.

 • Szefer P., Żbikowski R. (2006). Chemometric assessment of influence of physiological and environmental factors on chemical elements distribution in selected components of water ecosystems, in: Chemometrics: Methods and Applications (Eds. Zuba D., Parczewski A.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 119-126.

 • Żbikowski R., Szefer P., Hendożko E., Góral M., Warzocha J. (2006). Assessment of distribution of chemical elements in Saduria entomon and the adjacent sediment from the southern Baltic in view of factor analysis data, w: Chemometrics: Methods and Applications (Eds. Zuba D., Parczewski A.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 127-130.

 • Szefer P. (2007). Chemometric techniques in analytical evaluation of food quality, w: Mineral Components in Foods (Eds. Szefer P., Nriagu J.), CRC Press – Taylor & Francis, FL, Chap. 4, pp. 69-121.

 • Szefer P., Grembecka M. (2007). Mineral components in foods of animal origin and in honey, w: Mineral Components in Foods (Eds. Szefer P., Nriagu J.), CRC Press – Taylor & Francis, FL, Chap. 6, pp. 163-229.

 • Szefer P., Grembecka M. (2007). Mineral components in food crops, beverages, luxury food, spices, and dietary food, w: Mineral Components in Foods (Eds. Szefer P., Nriagu J.), CRC Press – Taylor & Francis, FL, Chap. 7, pp. 231-322.

 • Szefer P. (2008). Autor wybranych haseł w: Leksykon Nauki o Żywności i Zywieniu Człowieka oraz Polsko-Angielski Słownik Terminów (Red. Lewicki P.P.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 521 str.

 • Lebiedzińska A., Czaja J., Szefer P. (2008). Węglowodany – składniki diety podsycajace epidemię otyłości, w: Aktywność Fizyczna a Otyłość – Profilaktyka, Psychika, Estetyka (Red. Czaplicki Z., Górska A., Podhajna E.), Wydawnictwo Enea Communication, Toruń, 2008.

 • Grembecka M., Szefer P. (2008). Chemometria w badaniu żywności, w: Chemometria w Analityce – Wybrane Zagadnienia (Red. Zuba D., Parczewski A.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 253-279.

 • Grembecka M., Szefer P. (2008). Biopierwiastki, w: Żywność – Żywienie – Zdrowie. Bromatologiczna Ocena Jakości Żywności i Wybrane Elementy z Żywienia Człowieka (Red. Lebiedzińska A., Szefer P.), Wydawnictwo GUMed., Gdańsk, 73-85.

 • Grembecka M., Szefer P. (2008). Woda, w: Żywność – Żywienie – Zdrowie. Bromatologiczna Ocena Jakości Żywności i Wybrane Elementy z Żywienia Człowieka (Red. Lebiedzińska A., Szefer P.), Wydawnictwo GUMed., Gdańsk, 86-100.

 • Grembecka M., Szefer P. (2008). Ocena organoleptyczna jakości wybranych produktów spozywczych, w: Żywność – Żywienie – Zdrowie. Bromatologiczna Ocena Jakości Żywności i Wybrane Elementy z Żywienia Człowieka (Red. Lebiedzińska A., Szefer P.), Wydawnictwo GUMed., Gdańsk, 101-110.

 • Grembecka M., Szefer P. (2008). Ocena jakości tłuszczów jadalnych, w: Żywność – Żywienie – Zdrowie. Bromatologiczna Ocena Jakości Żywności i Wybrane Elementy z Żywienia Człowieka (Red. Lebiedzińska A., Szefer P.), Wydawnictwo GUMed., Gdańsk, 111-119.

 • Grembecka M., Szefer P. (2008). Wykrywanie i oznaczanie zawartości wybranych substancji dodatkowych, w: Żywność – Żywienie – Zdrowie. Bromatologiczna Ocena Jakości Żywności i Wybrane Elementy z Żywienia Człowieka (Red. Lebiedzińska A., Szefer P.), Wydawnictwo GUMed., Gdańsk, 120-135.

 • Grembecka M., Szefer P. (2008). Środowiskowe zanieczyszcenia żywności, w: Żywność – Żywienie – Zdrowie. Bromatologiczna Ocena Jakości Żywności i Wybrane Elementy z Żywienia Człowieka (Red. Lebiedzińska A., Szefer P.), Wydawnictwo GUMed., Gdańsk, 136-151.

 • Misztal Szkudlińska M., Szefer P. (2008). Biologiczne zanieczyszczenia żywności, w: Żywność – Żywienie – Zdrowie. Bromatologiczna Ocena Jakości Żywności i Wybrane Elementy z Żywienia Człowieka (Red. Lebiedzińska A., Szefer P.), Wydawnictwo GUMed., Gdańsk, 152-157.

 • Szefer P., Żbikowski R. (2010). Metale śladowe, w: Fizyczne, Biologiczne i Chemiczne Badania Morskich Osadów Dennych (Red. Bolałek J.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Rozdz. 10, 357-383.

 • Namieśnik J., Szefer P. (2010). Preparation of samples for analysis – the key to analytical success, w: Analytical Measurements in Aquatic Environments, (Eds. Namieśnik J., Szefer P.), Taylor & Francis Group, LLC, Chap. 19, pp. 431-474.

 • Szkudlińska – Misztal M., Konieczka P., Namieśnik J., Szefer P. (2010). Rtęć w rozwoju osobniczym kormorana czarnego oraz jej biomagnifikacja w odniesieniu do ryb w ekosystemie Zalewu Wiślanego, w: Rtęć w Środowisku – Identyfikacja Zagrożeń dla Zdrowia Człowieka (Red. Falkowska L.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 103-108.

 • Grembecka M., Szefer P. (2011). Metals and metalloids in foods – essentiality, toxicity, applicability, w: Food Quality: Control, Analysis and Consumer Concerns (Eds. D.A. Medina, A.M. Laine). Nova Science Publishers, Inc., USA, Chap. 1, pp. 1-60.

 • Lebiedzińska A., Najmowicz M., Hinc A., Szefer P. (2010). Vitamin C diet supplementation among adults, w: Environmental Determinants of Man’s Health (Editor in Chief: Borzęcki A.), Lublin, pp. 133-144.

 • Lebiedzińska A., Bierżyńska, N. Lemańska M., Jankowska M., Smiatacz T., Szefer P. (2010), w: Public Health in Education (Ed. Kubińska Z.), Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pp. 243-253.

 • Uścinowicz Sz., Szefer P., Sokołowski K. (2011). Pierwiastki śladowe w osadach Morza Bałtyckiego, w: Geochemia Osadów Powierzchniowych Morza Bałtyckiego (Red. Uścinowicz Sz.), Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Rozdz. 8, 214-274.

 • Uścinowicz Sz., Szefer P., Sokołowski K. (2011). Trace elements in the Baltic Sea sediments, w: Geochemistry of Baltic Sea Surface Sediments (Ed. Sz. Uścinowicz), Polish Geological Institute – National Research Institute, Warsaw, Chap. 8, 214-274.

 • Szefer P. (2011). Wpływ zanieczyszczeń na organizmy bytujące w Bałtyku, w: Geochemia Osadów Powierzchniowych Morza Bałtyckiego (Red. Uścinowicz Sz.), Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Rozdz. 14, 346-349.

 • Szefer P. (2011). The effect of pollution on the Baltic Sea organisms, w: Geochemistry of Baltic Sea Surface Sediments (Ed. Sz. Uścinowicz), Polish Geological Institute – National Research Institute, Warsaw, Chap. 14, 346-348.

 • Capar S.G., Szefer P. (2012). Determination and speciation of trace elements in foods, w: Methods of Analysis of Food Components and Additives (Ed. S. Otles), Second Edition, CRC Press – Taylor & Francis Group, Boca Raton, Chap. 8, 165-210.

 • Grembecka M., Szefer P. (2013). Analiza śladowa w badaniach produktów żywnościowych, w: Analiza Śladowa – Zastosowania (Red. Baranowska I.), Malamut, Warszawa, Rozdz. 2.3, 246-285.

 • Szefer P. (2013). Coastal water – pollution, w: Encyclopedia of Environmental Managament (Ed. S.E. Jorgensen), pp. 491-503. Taylor & Francis Group, LLC, New York, USA.

 • Szefer P. (2015). Składniki mineralne: ich niezbędność fizjologiczna, zagrożenia toksykologiczne oraz rola w żywności, w: Chemia Żywności. T.1: Główne Składniki Żywności (Red. Sikorski Z.E., Staroszczyk H.), Wydawnictwo WNT, Warszawa, Rozdz. 4, 53-86.

 • Grembecka M., Szefer P. (2016). Elemental trace analysis in studies of food products, w: Handbook of Trace Analysis – Fundamentals and Applications (Ed. I. Baranowska), Springer, Chap. 9, 203-239.