Publikacje oryginalne i przeglądowe

StartPublikacje oryginalne i prz...
Rozwiń

1975

 • Szefer P., Czerwińska D. (1975). Badania nad zawartością uranu w wodach ujściowych Wisły. Studia i Materiały Oceanologiczne 14, 141-152.
 • Szefer P., Ostrowski S. (1975). Badania nad oznaczaniem uranu w wodzie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej. Studia i Materiały Oceanologiczne 14, 153-172.
 • Szefer P. (1975). O polarograficznej metodzie oznaczania uranu w przybrzeżnej wodzie bałtyckiej. Studia i Materiały Oceanologiczne 14, 83-114.

1977

 • Szefer P. (1977). Badania nad zawartością uranu i toru w wodzie ujścia Wisły oraz przybrzeżnej wodzie Zatoki Gdańskiej. Studia i Materiały Oceanologiczne 17, 379-392.
 • Szefer P. (1977). Badania nad zawartością uranu i toru w wybranych roślinach osiadłych południowego Bałtyku. Studia i Materiały Oceanologiczne 17, 393-414.
 • Szefer P. (1977). Polarographic determination of microgram amounts of thorium (IV). Fres. Z. Anal. Chemie 287, 46-49 (aktualna nazwa: Fres. J. Anal. Chem.).
 • Szefer P., Ostrowski S. (1977). O występowaniu uranu i toru w środowisku wód naturalnych. Studia i Materiały Oceanologiczne 17, 313-352.
 • Szefer P. (1977). O występowaniu uranu i toru w morskich osadach dennych. Studia i Materiały Oceanologiczne 17, 353-378.

1978

 • Ostrowski S., Szefer K., Szefer P. (1978). Badania nad współstrącaniem śladowych ilości cynku, kadmu i ołowiu z wód naturalnych. Studia i Materiały Oceanologiczne 25, 203-220.
 • Szefer P., Ostrowski S. (1978). Ocena przydatności jonowymiennego sposobu rozdzielenia uranu od toru na przykładzie kolorymetrycznego oznaczania tych pierwiastków w bałtyckich osadach dennych. Studia i Materiały Oceanologiczne 25, 249-268.
 • Kaliszan R., Milczarska B., Łęga B., Szefer P., Janowiec M. (1978). Studies on quantitative relationships between the structure and in vitro tuberculostatic potency of 2-cyanomethyl-benzimidazole derivatives. Pol. J. Pharm. Pharmacol. 30, 585-591.

1979

 • Bojanowski R., Szefer P. (1979). Uran w wodzie bałtyckiej. Studia i Materiały Oceanologiczne 26, 253-274.
 • Szefer P. (1979). Polarographic determination of trace amounts of uranium – a review. Microchim. Acta (Wien) 1, 463-476.

1980

 • Szefer P., Ostrowski S. (1980). On the occurrence of uranium and thorium in the biosphere of natural waters. Part I. Uranium and thorium in plankton and inherent plants. Oceanologia 13, 35-44.
 • Szefer P., Ostrowski S. (1980). On the occurrence of uranium and thorium in the biosphere of natural waters. Part II. Uranium and thorium in corals, molluscs and fish. Oceanologia 13, 45-57.
 • Szefer P. (1980). Evaluation of selected polarographic techniques for the determination of uranium in sea and inland waters. Oceanologia 13, 141-158.

1981

 • Bojanowski R., Pempkowiak J., Szefer P. (1981). Organicznie związany polon-210 w wodach Bałtyku i Wisły. Studia i Materiały Oceanologiczne 34, 93-112.
 • Szefer P. (1981). Występowanie i rozmieszczenie izotopów toru w morzach i oceanach. Studia i Materiały Oceanologiczne 34, 153-182.
 • Szefer P. (1981). Rozmieszczenie i migracja izotopów 234U i 238U w wodach mórz i oceanów. Studia i Materiały Oceanologiczne 34, 183-228.

1982

 • Szefer P., Gajewska R., Bojanowski R., Ganowiak Z., Nabrzyski M. (1982). Współczynniki koncentracji wybranych pierwiastków w rybach morskich, słodkowodnych i kalmarach. Biul. MIR 5-6, 44-48.
 • Falandysz J., Szefer P. (1982). Chlorinated hydrocarbons in fish-eating birds wintering in the Gdańsk Bay, Baltic Sea, 1980-81. Mar. Pollut. Bull. 13, 132-135.
 • Falandysz J., Szefer P. (1982). Chlorinated hydrocarbons in diving ducks wintering in the Gdańsk Bay, Baltic Sea. Sci. Total Environ. 24, 119-127.

1983

 • Falandysz J., Szefer P., Jakuczyn B. (1983). Chlorowane węglowodory aromatyczne i pierwiastki śladowe w tkankach i narządach orła bielika. Bromat. Chem. Toksykol. XVI, 277-280.
 • Szefer P., Falandysz J. (1983). Investigations of trace metals in long-tailed duck (Clangula hyemalis L.) from the Gdańsk Bay. Sci. Total Environ. 29, 269-276.
 • Szefer P., Falandysz J. (1983). Uranium and thorium content in long-tailed duck (Clangula hyemalis L.). Sci. Total Environ. 29, 277-280.
 • Szefer P., Falandysz J. (1983). Metals and organochlorines in a specimen of White-tailed Eagle. Environ. Conserv. 10, 256-258.

1984

 • Szefer P., Falandysz J. (1984). Kobalt, nikiel i inne metale w mięśniach ryb z południowego Bałtyku. Biul. MIR 3-6, 36-39. Szefer P. (1984). Występowanie uranu w poszczególnych komponentach środowiska morskiego. Studia i Materiały Oceanologiczne 44, 145-170.
 • Szefer P. (1984). Uran i jego migracja w morskich i oceanicznych osadach dennych. Studia i Materiały Oceanologiczne 44, 171-212.
 • Falandysz J., Szefer P. (1984). Chlorinated hydrocarbons in fish-eating birds wintering in the Gdańsk Bay, Baltic Sea, 1981-82 and 1982-83. Mar. Pollut. Bull. 15, 298-301.

1985

 • Szefer P., Falandysz J. (1985). Trace metals in muscle tissue of fish taken from the southern Baltic. Z. Lebens.-Untersuch. Forsch. 181, 217-220. (aktualna nazwa czasopisma: Eur. Food Res. Techn.).
 • Szefer P., Skwarzec B., Koszteyn J. (1985). The occurrence of some metals in mesozooplankton taken from the southern Baltic. Mar. Chem. 17, 237-253.
 • Szefer P., Szefer K. (1985). Occurrence of ten metals in Mytilus edulis L. and Cardium glaucum from the Gdańsk Bay. Mar. Pollut. Bull. 16, 446-450.
 • Szefer P. (1985). Koncentracja pierwiastków śladowych w planktonie południowego Bałtyku. Studia i Materiały Oceanologiczne 48, 85-96.
 • Szefer P. (1985). Perspektywy pozyskiwania uranu z wody morskiej. Studia i Materiały Oceanologiczne 48, 121-146.

1986

 • Szefer P., Falandysz J. (1986). Trace metals in the bones of scaup-ducks (Aythya marila L.) wintering in the Gdańsk Bay, Baltic Sea, 1982-83 and 1983-84. Sci. Total Environ. 53, 193-199.
 • Szefer P., Szefer K. (1986). Some metals and their possible sources in rain water of the southern Baltic coast, 1976 and 1978-80. Sci. Total Environ. 57, 79-89.
 • Szefer P. (1986). Some metals in benthic invertebrates in Gdańsk Bay. Mar. Pollut. Bull. 17, 503-507.

1987

 • Szefer P. (1987). Rozmieszczenie i migracja izotopów uranu w wodach śródlądowych i ujściowych. Studia i Materiały Oceanologiczne 51, 133-193.
 • Szefer P. (1987). Rozmieszczenie i migracja uranu w konkrecjach morskich. Studia i Materiały Oceanologiczne 51, 225-268.
 • Szefer P. (1987). Rozmieszczenie i migracja uranu w bazaltach oceanicznych. Studia i Materiały Oceanologiczne 51, 195-223.
 • Szefer P., Falandysz J. (1987). Trace metals in the soft tissues of scaup-ducks (Aythya marila L.) wintering in the Gdańsk Bay, Baltic Sea. Sci. Total Environ. 65, 203-213.
 • Szefer P., Wenne R. (1987). Concentration of uranium and thorium in molluscs inhabiting Gdańsk Bay, Baltic Sea. Sci. Total Environ. 65, 191-202.
 • Szefer P. (1987). Concentration of uranium and thorium by some Baltic seaweeds and lake plants. Mar. Pollut. Bull. 18, 439-44.

1988

 • Szefer P., Skwarzec B. (1988). Distribution and possible sources of some elements in the sediment cores of the southern Baltic. Mar. Chem. 23, 109-129.
 • Falandysz J., Szefer P. (1988). Związki polichlorowe w tkance tłuszczowej kaczek nurkujących, zimujących w Zatoce Gdańskiej 1981-82 i 1982-83. Medycyna Weterynaryjna 3, 173-175 (1988).

1989

 • Szefer P., Skwarzec B. (1989). Concentration of elements in some seaweeds from coastal regions of the southern Baltic and in Żarnowieckie Lake. Oceanologia 25, 87-98.

1990

 • Szefer P., Szefer K., Skwarzec B. (1990). Distribution of trace metals in some representative fauna of the southern Baltic. Mar. Pollut. Bull. 21, 60-62.
 • Szefer P., Szefer K., Falandysz J. (1990). Uranium and thorium in muscle tissue of fish taken from the southern Baltic. Helgolander Meeresunters. 44, 31-38.
 • Szefer P., Szefer K. (1990). Metals in molluscs and associated bottom sediments of the southern Baltic. Helgolander Meeresunters. 44, 411-424.
 • Szefer P. (1990). Interelemental relationships in organisms and bottom sediments of the southern Baltic. Sci. Total Environ. 95, 119-130.
 • Szefer P. (1990). Mass-balance of metals and identification of their sources in both river and fallout fluxes near Gdańsk Bay, Baltic Bay. Sci. Total Environ. 95, 131-139.

1991

 • Szefer P., Szefer K. (1991). Concentration and discrimination factors for Cd, Pb, Zn and Cu in benthos of Puck Bay, Baltic Sea. Sci. Total Environ. 105, 127-133.
 • Szefer P. (1991). Interphase and trophic relationships of metals in a southern Baltic ecosystem. Sci. Total Environ. 101, 201-215.

1992

 • Pempkowiak J., Szefer P. (1992). Origin, sources and concentrations of selected heavy metals in the southern Baltic biota. Biul. MIR 1 (125) 29-32.
 • Szefer P. (1992). Uran i jego izotopy w biocenozie morskiej. Studia i Materiały Oceanologiczne 62, 39-85.

1993

 • Szefer P., Pempkowiak J., Skwarzec B., Bojanowski R., Holm E. (1993). Concentration of selected metals in penguins and other representative fauna of the Antarctic area. Sci. Total Environ. 138, 281-288.
 • Szefer P., Czarnowski W., Pempkowiak J., Holm E. (1993). Mercury and major essential elements in seals, penguins and other representative fauna of the Antarctic. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 25, 422-427.
 • Szefer P., Kaliszan R. (1993). Distribution of elements in sediment cores of the southern Baltic from the point of view of principal component analysis. SIMO-Mar. Pollut. 64, 95-102.
 • Szefer P., Wołowicz M. (1993). Occurrence of metals in the cockle Cerastoderma glaucum from different geographical regions in view of principal component analysis. SIMO-Mar. Pollut. 64, 253-264.
 • Szefer P., Pempkowiak J., Kaliszan R. (1993). Distribution of elements in surficial sediments of the southern Baltic determined by factor analysis. SIMO-Mar. Pollut. 64, 85-93.
 • Szefer P., Szefer K., Pempkowiak J., Skwarzec B., Bojanowski R., Holm E. (1993). Trace metals concentrations and inter-metal associations in Antarctic mammals. SIMO-Mar. Pollut. 64, 103-109.

1994

 • Szefer P., Szefer K., Pempkowiak J., Skwarzec B., Bojanowski R., Holm E. (1994). Distribution and co-association of selected metals in seals of the Antarctic. Environ. Pollut. 83, 341-349.
 • Szefer P., Malinga M., Skóra K., Pempkowiak J. (1994). Heavy metals in harbour porpoises from Puck Bay in the Baltic Sea. Mar. Pollut. Bull. 28, 570-571.

1995

 • Szefer P., Glasby G.P., Pempkowiak J., Kaliszan R. (1995). Extraction studies of heavy-metal pollutants in surficial sediments from the southern Baltic Sea off Poland. Chem. Geol. 120, 111-126.
 • Szefer P., Kusak A., Szefer K., Jankowska H., Wołowicz M., Anis Ahmed Ali (1995). Distribution of selected metals in sediment cores of Puck Bay, Baltic Sea. Mar. Pollut. Bull. 30, 615-618.

1996

 • Szefer P., Glasby G.P., Szefer K., Pempkowiak J., Kaliszan R. (1996). Heavy-metal pollution in surficial marine sediments from the southern Baltic Sea off Poland. J. Environ. Sci. Health 31A, 2723-2754.

1997

 • Szefer P., Kunio Ikuta, Seiji Kushiyama, Frelek K., Gełdon J. (1997). Distribution of trace metals in Pacific oyster Crassostrea gigas and crabs from east coast of Kyushu Island, Japan. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 58, 108-114.
 • Szefer P., Anis Ahmed Ali, Abdulla Bawazir, Mohamed Sad, Gełdon J. (1997). Distribution and association of trace metals in soft tissue and byssus of Perna perna from the Gulf of Aden, Yemen. Environ. Intern. 23, 53-61.
 • Szefer P., Kunio Ikuta, Seiji Kushiyama, Szefer K., Frelek K., Gełdon J. (1997). Distribution and association of trace metals in soft tissue and byssus of Mytilus edulis from the east coast of Kyushu Island, Japan. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 32, 184-190.

1998

 • Szefer P., Gełdon J., Ali A. A., Paez-Osuna F., Ruiz-Fernandes A. C., Guerrero Galvan S. R. (1998). Distribution and association of trace metals in soft tissue and byssus of Mytella strigata and other benthal organisms from Mazatlan harbour, mangrove lagoon of the northwest coast of Mexico. Environ. Intern. 24, 359-374.
 • Szefer P., Glasby G. P. (1998). Geochemical investigations of the Baltic Sea and surrounding areas. Applied Geochem. 13, 285-286.
 • Szefer P. (1998). Distribution and behaviour of selected heavy metals and other elements in various components of the southern Baltic ecosystem. Applied Geochem. 13, 287-292.
 • Szefer P., Glasby G. P., Kusak A., Szefer K., Jankowska H., Wołowicz M., Ali A. A. (1998). Evaluation of anthropogenic influx of metallic pollutants into Puck Bay, southern Baltic. Applied Geochem. 13, 293-304.
 • Szefer P., Glasby G. P., Kunzendorf H., Görlich E. A., Latka K., Ikuta K., Ali A. A. (1998). The distribution of rare earth and other elements and the mineralogy of the iron oxyhydroxide phase in marine ferromanganese concretions from within Slupsk Furrow in the southern Baltic. Applied Geochem. 13, 305-312.
 • Renner R. M., Glasby G. P., Szefer P. (1998). Endmember analysis of heavy-metal pollution in surficial marine sediments from the Gulf of Gdańsk and Southern Baltic Sea. Applied Geochem. 13, 313-318.
 • Szefer P., Rokicki J., Frelek K., Skóra K. (1998). Bioaccumulation of selected trace metals in lung nematodes, Pseudalius inflexus, of harbor porpoise (Phocoena phocoena) in a Polish Zone of the Baltic Sea. Sci. Total Environ. 220, 19-24.
 • Morozińska-Gogol J., Rokicki J., Frelek K., Szefer P. (1998). Trace metals in Gasterosteus aculeatus L. and its parasites from the Gulf of Gdańsk. Oceanol. Studies 27, 71-75.
 • Glasby G. P., Szefer P. (1998). Marine pollution in Gdańsk Bay, Puck Bay, and the Vistula Lagoon, Poland – An overview. Sci. Total Environ. 212, 49-57.

1999

 • Szefer P., Wołowicz M., Kusak A., Deslous-Paoli J.-M., Czarnowski W., Frelek K., Belzunce-Segarra M.-J. (1999). Distribution of mercury and other trace metals in the cockle Cerastoderma glaucum from the Mediterranean Lagoon, Etang de Thau. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 36, 56-63.
 • Szefer P., Ali A.A., Ba-Haroon A.A., Rajeh A.A., Geldon J., Nabrzyski M. (1999). Distribution and relationships of selected trace metals in some molluscs and associated sediments from the Gulf of Aden, Yemen. Environ. Pollut. 106, 299-314.
 • Szefer P., Glasby G.P., Stüben D., Kusak A., Geldon J., Berner Z., Neumann T., Warzocha J. (1999). Distribution of selected heavy metals and rare earth elements in surficial sediments from the Polish sector of the Vistula Lagoon. Chemosphere 39, 2785-2798.
 • Szefer P., Kunio Ikuta, Frelek K., Zdrojewska I., Nabrzyski M. (1999). Mercury and other trace metals (Ag, Cr, Co, and Ni) in soft tissue and byssus of Mytilus edulis from the east coast of Kyushu Island, Japan. Sci. Total Environ. 229, 227-234.
 • Bolałek J., Dembska G., Aftanas B., Hofman J., Szefer P. (1999). Przestrzenne i wgłębne rozmieszczenie chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i rtęci w róznych frakcjach granulometrycznych osadów portu gdańskiego. Zeszyty Naukowe Instytutu Morskiego R.1, Nr 2, 21-38.

2000

 • Szefer P. (2000). Possible priorities for future research in the field of marine environmental pollution. Sci. Total Environ. 249, 385-394.
 • Szefer P. (2000). Toxic metals in bottom sediments and ferromanganese concretions of the Southern Baltic Sea – an overview. Oceanol. Studies 29, 31-55.
 • Szefer P. (2000). Trace, minor and major elements in the Southern Baltic Ecosystem. Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze 13a, 295-306.

2002

 • Szefer, P. (2002). Metal pollutants and radionuclides in the Baltic Sea. Oceanologia 44, 129-178.
 • Szefer P., Zdrojewska I., Jensen J., Lockyer C., Skóra K., Kuklik I., Malinga M. (2002). Intercomparison studies on distribution and coassociations of heavy metals in liver, kidney and muscle of harbour porpoise, Phocoena phocoena, from southern Baltic Sea and coastal waters of Denmark and Greenland. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 42, 508-522.
 • Szefer, P., K. Frelek, K. Szefer, Ch.-B. Lee, B.-S. Kim, J. Warzocha, I. Zdrojewska, T. Ciesielski (2002). Distribution and relationships of trace metals in soft tissue, byssus and shells of Mytilus edulis trossulus from the southern Baltic. Environ. Pollut. 120, 423-444.
 • Gajewska R., Lebiedzińska A., Malinowska E., Szefer P. (2002). Ocena jakości zdrowotnej szarłatu (Amarantusa). Roczn. PZH, 53, 141-147.
 • Gucia M., Wyrzykowska B., Warzocha J., Falandysz J., Domagała-Wieloszewska M., Garbacik-Wesołowska A., Szefer P. (2002). Organochlorine pesticides and PCBs in perch Lampetra fluviatilis from the Odra/Oder River estuary, Baltic Sea. Organohalogen Compounds 58, 473-476.
 • Lebiedzińska A., Szefer P. (2002). Zawartość witamin grupy B w soi i produktach sojowych. Bromat. Chem. Toksykol. 53, 141-147.

2003

 • Szefer P., Domagała-Wieloszewska M., Warzocha J., Garbacik-Wesołowska A., Ciesielski T. (2003). Distribution and relationships of mercury, lead, cadmium, copper and zinc in perch (Perca fluviatilis) from the Pomeranian Bay and Szczecin Lagoon, southern Baltic. Food Chem. 81, 73-83.
 • Nicholson S., Szefer P. (2003). Accumulation of metals in the soft tissues, byssus and shell of the mytilid mussel Perna viridis (Bivalvia: Mytilidae) from polluted and uncontaminated locations in Hong Kong coastal waters. Mar. Pollut. Bull. 46, 1039-1043.
 • Zdrojewska I., Szefer P. (2003). Wartość odżywcza wybranych nasion oraz innych dodatków używanych do wyrobu pieczywa, produktów zbożowych oraz cukierniczych. Bromat. Chem. Toksykol. Supl., 71-76.
 • Rogacka M., Waszczuk-Jankowska M., Ciesielski T., Szefer P. (2003). „Owoce morza” jako źródło mikro- i makroelementów. Bromat. Chem. Toksykol. Supl., 55-60.
 • Malinowska E., Gulewicz J., Kośmider M., Szefer P. (2003). Zawartość pierwiastków chemicznych w herbatach czerwonych oraz ocena procesu ługowania z liści do naparu. Bromat. Chem. Toksykol. Supl., 395-399.
 • Lebiedzińska A., Ślusarczyk K., Darmetko K., Szefer P. (2003). Zawartość witamin grupy B w wybranych produktach rybnych. Bromat. Chem. Toksykol. Supl., 47-50.
 • Lebiedzińska A., Wituszyńska B, Szefer P. (2003). Ocena zawartości witamin grupy B w wybranym pieczywie świeżym i chrupkim. Żywienie i Metabolizm Człowieka 30, 992-997.
 • Rogacka M., Waszczuk-Jankowska M., Ciesielski T., Hać E., Szefer P. (2003). Makro- i mkroelementy oraz pierwiastki toksyczne w „owocach morza” dostępnych na polskim rynku. Bromat. Chem. Toksykol. 36, 311-316.

2004

 • Lebiedzińska A., Zdrojewska I., Szefer P. (2004). Ocena wartości odżywczej wybranych mięczaków. Roczn. PZH 55, 165-169.
 • Malinowska E., Szefer P., Falandysz J. (2004). Metals bioaccumulation by bay bolete, Xerocomus badius, from selected sites in Poland. Food Chem. 84, 405-416.
 • Ciesielski T., Wasik A., Kuklik I., Skóra K., Namieśnik J., Szefer P. (2004). Organotin compounds in the liver tissue of marine mammals from the Polish coast of the Baltic Sea. Environ. Sci. Technol. 38(5), 1415-1420.
 • Szefer P, Kim B.-S, Kim Ch.-K, Kim E.H., Lee C.-B. (2004). Trace metals in Mytillus edulis galloprovincialis and the associated water and suspended matter of the southern part of Korea Peninsula. Environ. Pollut. 129, 209-228.
 • Selvaraj K., Ram Mohan V., Szefer P. (2004). Evaluation of metal contamination in coastal sediments of the Bay of Bengal, India: geochemical and statistical approaches. Mar. Pollut. Bull. 49, 174-185.
 • Millward G., Poutanen E.-L., Szefer P. (2004). Editorial. Estuaries and other brackish areas – pollution barriers or sources to the sea? Mar. Pollut. Bull., Pergamon-Elsevier. Special Issue, 49 (3)147.
 • Falandysz J., Wyrzykowska B., Warzocha J., Barska I., Garbacik-Wesołowska A., Szefer P. (2004). Organochlorine pesticides and PCBs in perch Perca fluviatilis from the Odra/Oder River estuary, Baltic Sea. Food Chem. 87, 17-23.
 • Glasby, G.P., Szefer P., Gełdon J., Warzocha J. (2004). Heavy-metal pollution of sediments from Szczecin Lagoon and the Gdansk Basin, Poland. Sci. Total Environ. 330, 249-269.

2005

 • Marszałł M., Lebiedzińska A., Czarnowski W., Szefer P. (2005). High-performance-liquid-chromatography method for the simultaneous determination of thiamine HCl, pyridoxine HCl and cyanocobalamin in pharmaceutical formulations using coulometric electrochemical and ultraviolet detection. J. Chromatogr. A 1094, 91-98.
 • Lebiedzińska A., Marszałł M., Lipka B., Szefer P. (2005). Łososie wędzone źródłem witaminy B6 i cyjanokobalaminy. Bromat. Chemia Toksykol. 37, 67-70.
 • Zdrojewska I., Lebiedzińska A., Szefer P. (2005). Wybrane owoce morza jako składniki diety o wysokiej wartości odżywczej. Roczn. PZH 56, 131-137.
 • Malinowska E., Szefer P. (2005). Zawartość wybranych biopierwiastków w pieczywie oraz roślinnych dodatkach do pieczywa. Roczn. PZH 56, 171-178.
 • Malinowska E., Szefer P. (2005). Zawartość wybranych biopierwiastków oraz pierwiastków toksycznych w grzybach jadalnych dostępnych na rynku krajowym (The content of essential and toxic elements in commercial edible mushrooms). Bromat. Chem. Toksykol. 38, 227-234.
 • Lebiedzińska A., Grembecka M., Marszałł M., Szefer P. (2005). Ocena zawartości witaminy B6 i magnezu w łososiach atlantyckich. Żyw. Człow. Metab. 32, 992-996.
 • Zdrojewska I., Grembecka M., Kusiuk A., Hendożko E., Szefer P. (2005). Makarony z semoliny jako składnik prawidłowej diety. Nowiny Lekarskie 74, 501-504.
 • Grembecka M., Zdrojewska I., Hendożko E., Kusiuk A., Szefer P. (2005). Czekolada – źródło magnezu. Nowiny Lekarskie 74, 401-403.
 • Lebiedzińska A., Sperra J., Szczypski J., Szefer P. (2005). Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą i jakość pieczywa wypieczonego z mąki pełnoziarnistej. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 3, 10-13.
 • Malinowska E., Żółtowska K., Szefer P. (2005). Zawartość wapnia, magnezu, sodu, potasu i fosforu w śniadaniowych produktach zbożowych i mleczno-zbożowych (The content of calcium, magnesium, sodium, potassium and phosphorus in breakfast cereals and milk products with grains). Bromat. Chem. Toksykol. 38, 343-350.

2006

 • Lebiedzińska A., Szefer P. (2006). Vitamins B in grain and cereal-grain food, soy-products and seeds. Food Chem. 95, 116-122.
 • Ciesielski T., Pastukhov M.V., Fodor P., Bertenyi Z., Namieśnik J., Szefer P. (2006). Relationships nand bioaccumulation of chemical elements in the Baikal seal (Phoca sibirica). Environ. Pollut. 139, 373-385.
 • Szefer P., Fowler S.W., Ikuta K., Paez Osuna F., Ali A.A., Kim B.-S., Fernandes H.M., Belzunce M.-J., Guterstam B., Kunzendorf H., Wolowicz M., Hummel H., Deslous-Paoli M., Kunzendorf H. (2006). A comparative assessment of heavy metal accumulation in soft parts and byssus of mussels from subarctic, temperate, subtropical and tropical marine environments. Environ. Pollut. 139, 70-78.
 • Malinowska E., Szefer P., Bojanowski R. (2006). Radionuclides content in Xerocomus badius and the other commercial mushrooms from several regions of Poland. Food Chem. 97, 19-24.
 • Lebiedzinska A., Kostrzewa A., Rysiewicz J., Żbikowski R., Szefer P. (2006). Preferences, consumption and choice factors of fish and seafood among university students. Polish J. Food Nutr. Sci. 15, 91-96.
 • Ciesielski T., Szefer P., Fodor P., Bertenyi Zs., Kuklik I., Skóra K., Namiesnik J. (2006). Interspecific distribution and co-associations of chemical elements in the liver tissue of marine mammals from the Polish Economical Exclusive Zone, Baltic Sea. Environ. Intern. 32, 524-532.
 • Kwoczek M., Szefer P., Hać E., Grembecka M. (2006). Essential and toxic elements in seafood available in Poland from different geographical regions. J. Agric. Food Chem. 54, 3015-3024.
 • Żbikowski R., Szefer P., Latala A. (2006). Distribution and relationships between selected chemical elements in green alga Enteromorpha sp. from the southern Baltic. Environ. Pollut. 143, 435-448.
 • Grembecka M., Malinowska E., Moufakkir W., Szefer P. (2006). Zawartość pierwiastków chemicznych w kawach mielonych i rozpuszczalnych z uwzględnieniem oceny stopnia ich ługowania do naparu. Bromat. Chem. Toksykol. 39, 7-14.
 • Grembecka M., Zdrojewska I., Kusiuk A., Hendożko E., Malinowska E., Szefer P. (2006). Zawartość magnezu, cynku, żelaza i fosforu w różnych gatunkach kasz ogólnie dostępnych w sprzedaży. Bromat. Chem. Toksykol. 39, 31-37.
 • Zdrojewska I., Tudorache M., Emneus J., Szefer P. (2006). Biosensory w analityce żywności oraz próbek środowiskowych: technika ISLM, zastosowanie w analityce hormonów oraz pestycydów (Biosensors in analysing foodstuffs and environmental samples: ISLM assay used for analysing hormones and pesticides). Bromat. Chem. Toksykol. 39 287-291.
 • Malinowska E., Grembecka M., Żabko K., Szefer P. (2006). Ocena zawartości wybranych biopierwiastków w herbatkach ziołowych i mieszankach herbat z dodatkami roślinnymi. Bromat. Chem. Toksykol. 39, 15-23.
 • Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Szefer P. (2006). Assessment of energy, carbohydrates, vitamin B1 and chromium content in daily food rations of the Polish National Team of Athletes. Polish J. Environ. Stud. 15, 403-406.
 • Żbikowski R., Lebiedzińska A., Czaja J., Szefer P. (2006). Concentration of selected heavy metals in total diet of the Polish National Team of Athletes. Polish J. Environ. Stud. 15, 222-224.
 • Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Szefer P. (2006). Content of vitamins B12, C, folate and the essential trace elements in daily food rations of the Polish National Team of Athletes. Polish J. Environ. Stud. 15, 124-126.
 • Lebiedzińska A., Marszałł M., Sperra J., Szefer P. (2006). Pieczywo wzbogacone mąką z nasion winogron źródłem witamin grupy B. Bromat. Chem. Toksykol. 39, 121-125.
 • Kwoczek M., Hać E., Szefer P. (2006). Arsen w owocach morza. Bromat. Chem. Toksykol. 39, 185-188.
 • Malinowska E., Grembecka M., Zdrojewska I., Żółtowska K., Szefer P. (2006). Zawartość wybranych mikroelementów w śniadaniowych produktach zbożowych i mleczno zbożowych. Bromat. Chem. Toksykol. 39 (Supl.), 427-432.
 • Grembecka M., Zdrojewska I., Malinowska E., Hendożko E., Kusiuk A., Szefer P. (2006). Analiza składu mineralnego wybranych gatunków miodów pszczelich. Bromat. Chem. Toksykol. 39 (Supl.), 279-282.
 • Zdrojewska I., Malinowska E., Grembecka M., Sawińska D., Szefer P. (2006). Wartość odżywcza wybranych nasion roślin strączkowych dostępnych na polskim rynku żywnościowym. Bromat. Chem. Toksykol. 39 (Supl.), 349-352.
 • Szefer P., Grembecka M. (2006). Biopierwiastki i pierwiastki toksyczne w żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (Bioelements and tonic elements in foods of animal origin and ford drops). Lab R. 11 (6) 8-11.
 • Lebiedzińska A., Żbikowski R., Szefer P., Eller K. I., Tutleyan V. A. (2006). Assessment of concentration of biogenic amines in salmons and application of factor analysis to study interelemental relationships. Polish J. Environ. Stud. 15, 1314-1317.
 • Lebiedzińska A., Kwoczek M., Marszałł M., Lipka B., Szefer P. (2006). Ostrygi źródłem witamin grupy B i składników mineralnych. Bromat. Chem. Toksykol. 39 (Supl.), 323-326.
 • Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Marszałł M., Szefer P. (2006). Ocena sposobu żywienia kadry narodowej polskich lekkoatletów, porównanie wyników badań analitycznych z oceną teoretyczną. Część I – Wybrane podstawowe składniki odżywcze i witaminy grupy B. Bromat. Chem. Toksykol. 39 (Supl.), 327-330.
 • Szefer P., Gełdon J. (2006). Analiza porównawcza rozmieszczenia pierwiastków chemicznych w osadach dennych Zalewów Szczecińskiego i Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej. Zeszyty Komunalne 9, 80-82.

2007

 • Malinowska E., Szefer P. (2007). Badanie zawartości niezbędnych składników mineralnych w orzechach, migdałach i suszonych owocach (Investigation of the contents of essential elements in nuts, almonds and dry fruits). Rocz. PZH 58, 339-343.
 • Żbikowski R., Lebiedzińska A., Czaja J., Szefer P. (2007). Evaluation of energy, sodium, potassium, phosphorus, calcium and magnesium intake with daily food rations of the athletes. Polish J. Environ. Stud. 16, 332-334.
 • Żbikowski R., Hendożko E., Szefer P. (2007). Assessment of spatial bioaccumulation of chemical elements in Macoma balthica from the southern Baltic. Polish J. Environ. Stud. 16, 329-331.
 • Góral M., Szefer P., Żbikowski R., Ciesielski T., Warzocha J. (2007). Spatial variation of trace metals bioavailabilities in Baltic isopod Saduria entomon. Polish J. Environ. Stud. 16, 64-68.
 • Lebiedzińska A., Grembecka M., Marszałł M., Lipka B., Kostrzewa, Szefer P. (2007). Mineral composition and concentration of vitamin B6 and B12 in fresh and smoked salmons. Polish J. Environ. Stud. 16, 185-187.
 • Grembecka M., Malinowska E., Szefer P. (2007). Differentiation of market coffee and its infusions in view of their mineral composition. Sci. Total Environ. 383, 59-69.
 • Belzunce-Segarra M.J., Szefer P., Wilson M.J., Bacon .J, Bolalek J., (2007). Chemical forms and distribution of heavy metals in core sediments in the Gdańsk Basin, Baltic Sea. Polish J. Environ. Stud. 16, 505-515.
 • Malinowska E, Szefer P. (2007). Zawartość azotanów(V) i azotanów(III) w roślinach strączkowych. Bromat. Chem. Toksykol. 40, 287-291.
 • Lebiedzińska A., Dąbrowska M., Szefer P. (2007). Ocena zawartości kwasu foliowego w fortyfikowanych sokach owocowych. Żyw. Człow. Metab, 34, 1370-1374.
 • Grembecka M., Kusiuk A., Szefer P. (2007). Zawartość magnezu, fosforu, cynku i żelaza w różnych gatunkach pieczywa. Bromat. Chem. Toksykol. 40, 319-323.
 • Grembecka M., Hendozko E., Szefer P. (2007). Zawartość żelaza i magnezu w wybranych gatunkach miodów. Bromat. Chem. Toksykol. 40, 325-328.
 • Żbikowski R., Lebiedzińska A., Czaja J., Szefer P. (2007). Współczesne trendy w sposobie żywienia lekkoatletów. Żyw. Człow. Metab. 34, 706-709.
 • Żbikowski R., Szefer P., Latala A. (2007). Comparison of green algae Cladophora sp. and Enteromorpha sp. as potential biomonitors of chemical elements in the southern Baltic. Sci.Total Environ. 387, 320-332.
 • Lebiedzińska A., Marszałł M., Kuta J., Szefer P. (2007). Reversed-phase high-performance liquid chromatography method with coulometric electrochemical and ultraviolet detection for the quantification of vitamins B1 (thiamine), B6 (pyridoxamine, pyridoxal, pyridoxine) and B12 in animal and plant foods. J. Chromat. A 1173, 71-80.

2008

 • Lebiedzińska A., Szczypski J. Żbikowski R., Czaja J., Szefer P. (2008). Powrót do zbóż etnicznych – Pieczywo Mix „Sport” i Mix „Fitness”. Przegl. Piek. Cuk. 56, 12-16.
 • Lebiedzińska A., Majewski M., Szefer P. (2008). Zawartość niacyny w konserwach tuńczyka. Bromat. Chem. Toksykol. 41, 29-33.
 • Malinowska E., Inkielewicz I., Czarnowski W., Szefer P. (2008). Assessment of fluoride concentration and daily intake by human from tea and herbal infusions. Food Chem. Toxicol. 46, 1055-1061.
 • Namieśnik J., Szefer P. (2008). Preparing samples for analysis – the key to analytical success. Ecol. Chem. Eng. 15, 167-244.
 • Lebiedzińska A., Dąbrowska M., Szefer P., Marszałł L. (2008). High-performance liquid chromatography method for the determination of folic acid in fortified food products. Toxicol. Mech. Methods 18, 463-467.
 • Filipkowska A., Lubecki L., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G., Żbikowski R., Szefer P. (2008). Utilisation of macroalgae from the Sopot beach (Baltic Sea). Oceanologia 50, 255-273.
 • Czaja J., Lebiedzińska A., Szefer P. (2008). Sposób żywienia i suplementacji diety reprezentantów Polski w biegach średnio- i długodystansowych w latach 2004-2005. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 59, 67-74.
 • Lebiedzińska A., Majewski M., Szefer P. (2008). Ryba maślana źródłem niacyny. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 59, 197-201.
 • Grembecka M., Szefer P., Dybek K., Gurzyńska A. (2008). Ocena zawartości wybranych biopierwiastków w warzywach. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 59, 179-186.
 • Kusiuk A., Grembecka M., Szefer P. (2008). Zawartość magnezu, popiołu i wody w różnych serach twardych. Bromat. Chem. Toksykol. 41, 365-368.
 • Grembecka M., Szefer P., Gurzyńska A., Dybek K. (2008). Ocena jakości zdrowotnej wybranych warzyw na podstawie ich składu pierwiastkowego. Bromat. Chem. Toksykol. 41, 328-332.
 • Lebiedzińska A., Czaja J., Żbikowski R., Szefer P. (2008). Ocena sposobu żywienia kadry narodowej polskich lekkoatletów. Porównanie wyników badań analitycznych z oceną teoteryczną. Bromat. Chem. Toksykol. 41, 428-432.

2009

 • Szefer P., Grembecka M. (2009). Chemometric assessment of chemical elements distribution in bottom sediments of the Southern Baltic Sea including Vistula and Szczecin Lagoons – An overview. Polish J. Environ. Stud. 18 (1) 25-34.
 • Góral M., Szefer P., Ciesielski T., Warzocha J. (2009). Distribution and relationships of trace metals in the isopod (Saduria entomon) and adjacent bottom sediments in the southern Baltic. J. Environ. Monit. 11, 1875-1882.
 • Szefer P., Glasby G.P., Geldon J., Renner R.M., Björn E., Snell J., Frech W., Warzocha J. (2009). Heavy-metal pollution of sediments from the Polish Exclusive Economic Zone, southern Baltic Sea. Environ. Geol. 57, 847-862.
 • Marszałł M.L., Lebiedzińska A., Czarnowski W., Makarowski R, Kłos M., Szefer P. (2009). Application of the high-performance liquid chromatography method with coulometric detection for determination of vitamin B6 in human plasma and serum. J. Chromat. B. 877, 3151-3158.
 • Lebiedzińska A., Bierżyńska N., Lemańska M., Jankowska M., Trocha H., Smiatacz T., Szefer P. (2009). Ocena wartości energetycznej całodziennych racji pokarmowych osób dorosłych HIV – pozytywnych. Rocz. PZH 60, 191-194.
 • Grembecka M., Szefer P. (2009). Magnez, fosfor, żelazo i cynk w wybranych gatunkach ryżu. Bromat. Chem Toksykol. 42, 177-181.
 • Czaja J., Lebiedzińska A., Dawidowska A., Panasiuk K., Szefer P. (2009). Kasze źródłem tiaminy i niacyny w diecie człowieka. Bromat. Chem. Toksykol. 42, 831-835.
 • Grembecka M., Pankowska A., Gallas-Chrulska A., Szefer P. (2009). Owoce jako niezbędny składnik zdrowej diety człowieka. Bromat. Chem. Toksykol. 42, 782-786.
 • Lebiedzińska A., Bierżyńska N., Lemańska M., Jankowska M., Trocha H., Smiatacz T., Szefer P. (2009). Witaminy w diecie osób dorosłych HIV-pozytywnych. Bromat. Chem. Toksykol. 42, 672-677.
 • Kusiuk A., Grembecka M., Szefer P. (2009). Wzajemne relacje stężeń Ca i P w serach źródłem prawidłowo zbilansowanej diety. Bromat. Chem. Toksykol. 42, 798-802.
 • Rypina M., Lebiedzińska A., Kowalska J., Szefer P. (2009). Ocena częstotliwości stosowania suplementów diety wśród ludzi starszych. Żyw. Człow. Metabol. 36, 71-77.
 • Lebiedzińska A., Szpakow A., Hinc A., Fiłon J., Szefer P., Karczewski J. (2009). Suplementacja witaminami i biopierwiastkami diety studentów polskich i białoruskich (Gdańsk, Grodno, Białystok). Żyw. Człow. Metabol. 36, 55-60.
 • Kowalska J., Lebiedzińska A., Rypina M., Szefer P., Cieślińska-Świder J. (2009). Wysiłek fizyczny a zdrowie starszych kobiet. Żyw. Człow. Metabol. 36, 267-271.

2010

 • Hendożko E., Szefer P., Warzocha J. (2010). Heavy metals in Macoma balthica and extractable metals in sediments from the southern Baltic Sea. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73, 152-163.
 • Malinga M., Szefer P., Gabrielsen G.W. (2010). Age, sex and spatial dependent variations in heavy metals levels in the Glaucous Gulls (Larus hyperboreus) from the Bjørnøya and Jan Mayen, Arctic. Environ. Monit. Assess. 169, 407-416.
 • Ciesielski T., Pastukhov M.V., Szefer P., Jenssen B.M. (2010). Bioaccumulation of mercury in pelagic food chain of the Lake Baikal. Chemosphere 78, 1378-1384.
 • Lebiedzińska A., Rypina M., Czaja J., Petrykowska K., Szefer P. (2010). Ocena zawartości witaminy D w całodziennych racjach pokarmowych dorosłych Polaków. Bromat. Chem. Toksykol. 43, 255-259.
 • Lebiedzińska A., Czaja J., Najmowicz M., Petrykowska K., Szefer P. (2010). Oznaczanie witaminy C w sokach i suplementach diety z wykorzystaniem HPLC. Bromat. Chem. Toksykol. 43, 249-254.
 • Grembecka M., Szpryngier M., Zabielska B., Szefer P. (2010). Dobór warunków chromatograficznego rozdzielania do oznaczania teobrominy w suplementach diety. Bromat. Chem. Toksykol. 43, 309-313.
 • Konieczka P., Misztal-Szkudlińska M., Namieśnik J., Szefer P. (2010). Validation of CV-AAS technique for the determination of total mercury in samples of fish and sea birds tissues. Polish J. Environ. Stud. 19, 931-936.
 • Namieśnik J., Szefer P., Sliwka-Kaszynska M., Moncheva S., Arancibia-Avila, Toledo F., Ham K.-S., Kang S.-G., Gorinstein S. (2010). Determination of PAHs, PCBs, minerals, trace elements, and fatty acids in Rapana thomasiana as an indication of pollution. J. of AOAC Intern. 93, 1600-1608.

2011

 • Grembecka M., Szefer P. (2011). Analiza porównawcza poziomów stężeń sodu i potasu w warzywach świeżych i przetworzonych technologicznie. Bromat. Chem. Toksykol. 44, 854-859.
 • Lebiedzińska A., Czaja J., Brodowska K., Woźniak A., Szefer P. (2011). Ocena zawartości cukrów prostych i sacharozy w sokach owocowych z wykorzystaniem HPLC. Bromat. Chem. Toksykol. 44, 326-330.
 • Misztal-Szkudlińska M., Szefer P., Konieczka P., Namieśnik J. (2011). Biomagnification of mercury in trophic relation of Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) and fish in the Vistula Lagoon, Poland. Environ. Monit. Assess. 176, 439-449.
 • Lebiedzińska A., Czaja J., Hinz A., Szefer P. (2011). Ocena zawartości witaminy B3 w suplementach diety i preparatch farmaceutycznych. Probl. Hig. Epidemiol. 92, 617-620.
 • Czaja J., Lebiedzińska A., Marszałł M., Szefer P. (2011). Evaluation for magnesium and vitamin B6 supplementation among Polish elite athletes. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 62, 413-418.
 • Grembecka M., Mielczarek A., Szefer P. (2011). Jakość makaronów w świetle ich składu pierwiastkowego. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 62, 295-299.
 • Czaja J., Lebiedzińska A., Panasiuk K., Dawidowska A., Szefer P. (2011). Stopień odżywienia a aktywność fizyczna mieszkańców Pomorza. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 62, 53-57.
 • Grembecka M., Szefer P. (2011). Ocena zanieczyszczenia kadmem wybranych warzyw, nasion i roślin strączkowych. Bromat. Chem. Toksykol. 4, 1061-1064.
 • Czaja J., Lebiedzińska A., Dawidowska A., Panasiuk K., Szefer P. (2011). Evaluation of selected cereal products as a source of thiamine and niacin in diet. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 63, 187-192.

2012

 • Lebiedzińska A., Czaja J., Petrykowska K., Szefer P. (2012). Soki i nektary owocowe źródłem witaminy C. Bromat. Chem. Toksykol. 45, 390-396
 • Grembecka M., Kaliś A., Szefer P. (2012). Ocena zanieczyszczenia wybranych win kadmem i ołowiem. Bromat. Chem. Toksykol. 45, 303-307.
 • Czaja J., Lebiedzińska A., Dawidowska A., Panasiuk K., Szefer P. (2012). Ocena wybranych produktów zbożowych jako źródła tiaminy i niacyny w diecie. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 63, 187-192.
 • Namiesnik J., Szefer P., Moncheva S., Ham K.-S., Kang S.-G., Arancibia-Avila P., Toledo F., Goshev I., Gorinstein S. (2012). Characterization of Rapana thomasiana as an indicator of environmental quality of the Black Sea coast of Bulgaria. Environ. Technol. 33, 201-209.
 • Grembecka M., Szefer P. (2012). Differentiation of confectionery products based on mineral composition. Food Anal. Methods 5, 250-259.
 • Grembecka M., Szefer P. (2012). Simultaneous determination of caffeine and aspartame in diet supplements and non-alcoholic beverages using Liquid-Chromatography coupled to Corona CAD and UV-DAD detectors. Food Anal. Methods 5, 1010-1017.
 • Falandysz J., Kojta A., Jarzyńska G., Kowalewska I., Dryżałowska A., Zakrzewska A., Drewnowska M., Wydmańska D., Szefer P., Kannan K. (2012). Mercury in Bay Bolete (Xerocomus badius): bioconcentration by fungus and assessment of element intake by humans eating fruiting bodies. Food Addit. Contam. 29, 951-961.
 • Misztal-Szkudlińska M., Szefer P., Konieczka P., Namieśnik J. (2012). Mercury in different feather types from Great Cormorants (Phalacrocorax carbo L.) inhabiting the Vistula Lagoon ecosystem in Poland. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 89, 841-844.

2013

 • Lebiedzińska A., Marszałł M., Borzuchowska K., Szefer P. (2013). Ocena zawartości witaminy C w napojach Frugo i w suplementach diety. Probl. Hig. Epidemiol. 94, 336-338.
 • Grembecka M., Lebiedzińska A., Mróz M., Szefer P. (2013). Ocena zawartości sacharozy i cukrów prostych w wybranych napojach energetyzujących. Probl. Hig. Epidemiol. 94, 339-341.
 • Grembecka M., Szefer P. (2013). Evaluation of bee honeys quality based on their mineral composition using multivariate techniques. Environ. Monit. Assess. 185, 4033-4047.
 • Szefer P. (2013). Safety assessment of seafood relative to chemical pollutants in European Seas. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 42, 110-118.
 • Grembecka M., Szefer P. (2013). Comparative assessment of essential and heavy metals in fruits from different geographical origins. Environ. Monit. Assess. 185, 9139–9160.
 • Lebiedzińska A., M. Rypina, J. Czaja, Szefer P. (2013). Analysis of chosen macronutrients and vitamin D in daily food rations of elderly men and women in the context of calcium-phosphorus homeostasis J. Elementol. 2013, 18, 649-658.

2014

 • Grembecka M., Baran P., Błażewicz A., Fijałek Z. Szefer P. (2014). Simultaneous deremination of aspartame, acesulfame-K, saccharin, citric acid and sodium benzoate in various food products using HPLC CAD-UV/DAD. Eur. Food Res. Technol. 238, 357-365.
 • Grembecka M., Lebiedzińska A., Szefer P. (2014). Simultaneous separation and determination of erythritol, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, fructose, glucose, sucrose and maltose in food products by high performance liquid chromatography coupled to charged aerosol detector. Microchem. J. 117, 77-82.
 • Brzezicha J., Tkacz M., Grembecka M., Szefer P. (2014). Ocena zawartości szczawianów w różnych rodzajach herbat. Bromat. Chem. Toksykol. 47, 325-329.

2015

 • Ciesielski T., Góral M., Szefer P., Jenssen B., Bojanowski R. (2015). 137Cs, 40K and 210Po in marine mammals from the southern Baltic Sea. Mar. Pollut. Bull. 101, 422-428.
 • Brzezicha-Cirocka J., Lebiedzińska A., Kuchta A., Czaja J., Kamińska M., Szefer P. (2015). Ocena zawartości żelaza, cynku, miedzi i manganu w substytutach mleka stosowanych w żywieniu wegan. Bromat. Chem. Toksykol. 48, 270-273.
 • Misztal-Szkudlińska M., Chełmieniewicz A., Szefer P. (2015). Ocena zawartości wapnia w gotowych produktach spożywczych przeznaczonych dla małych dzieci. Bromat. Chem. Toksykol. 48, 463 – 466.
 • Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. (2015). Ocena zawartości wybranych mikropierwiastków w herbatach owocowych. Bromat. Chem. Toksykol. 48, 274 – 277.

2016

 • Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. (2016). Oxalate, magnesium and calcium content in selected kinds of tea: impact on human health. Eur. Food Res. Technol. 242, 383-389.
 • Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. (2016). Monitoring of essential and heavy metals in green tea from different geographical origins. Environ. Monit. Assess. 188, 1-11.
 • Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. (2016). Analytical assessment of bio- and toxic elements distribution in Pu-erh and fruit teas in view of chemometric approach. Biol. Trace Elem. Res. 174, 240-250.
 • Grembecka M., Brodzik K., Hryniewiecka A., Mróz M., Szelążek A., Lebiedzińska A., Szefer P. (2016). “Cukry dodane” w wybranych produktach spożywczych – Ocena analityczna i bromatologiczna. Bromat. Chem. Toksykol. 49, 287-290.
 • Misztal-Szkudlińska M., Tkaczyk N., Chełmieniewicz A., Szefer P. (2016). Ocena zawartości sodu i potasu w gotowych produktach spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Bromat. Chem. Toksykol. 49, 365-368.
 • Czaja J., Knyszewski K., Martyniuk N., Michalska A., Szefer P., Lebiedzińska A. (2016). Zawartość witaminy B6 w wybranych suplementach diety i preparatach leczniczych. Bromat. Chem. Toksykol. 49, 257-260.
 • Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. (2016). Herbata jako źródło manganu w codziennej diecie człowieka. Bromat. Chem. Toksykol. 49, 234-237.
 • Lebiedzińska A., Brzezicha-Cirocka J., Misztal-Szkudlińska M., Owerczuk E., Grembecka M., Szefer P. (2016). Ocena zawartości witaminy B2 i żelaza w produktach bezglutenowych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Probl. Hig. Epidemiol. 97, 143-145.

2017

 • Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Ciesielski T., Flaten T.P., Szefer P. (2017). Evaluation of macro- and microelement levels in black tea in view of its geographical origin. Biol. Trace Elem. Res. 176, 429-441.
 • Brzezicha-Cirocka J., Mędyk M., Falandysz J., Szefer P. (2017). Bio- and toxic elements in edible wild mushrooms from two regions of potentially different environmental conditions in eastern Poland. Environ. Sci. Pollut. Res. 23, 21517–21522.
 • Kotłowska A., Puzyn T., Sworczak K., Stepnowski P., Szefer P. (2017). Metabolomic biomarkers in urine of cushing’s syndrome patients. Int. J. Mol. Sci. 18, 1-15.

2018

 • Lebiedzińska A., Marszałł M.L., Grembecka M., Czaja J., Szefer P., Kuta J., Garabato B.D., Kozłowski P.M. (2018). Detection of B6 vitamers in grain products: experimental and computational studies. Food Anal. Methods 11, 725-732.